Homepage Theatergroep Strax
Actuele producties
Vorige producties
Schending
Schending foto's
Schending repetitie foto's
Schending juryverslag
De Pinna
De Pinna foto's
De Pinna juryverslag
Trio
Trio foto's
Trio juryverslag
EX
EX foto's
EX juryverslag
WVTTK
WVTTK foto's
WVTTK juryverslag
Gras
Gras foto's
Gras juryverslag
Interview
Interview foto's
Human Interest
Human Interest juryverslag
Wild Vlees
Wild Vlees foto's
Wild Vlees juryverslag
Zonnesteek
Zonnesteek foto's
Zonnesteek juryverslag
Links
Contact


SCHENDING JURYVERSLAG'Schending' is een verrassende, gewaagde repertoirekeuze die speltechnisch veel vaardigheid vereist.

De bizarre driehoeksverhouding tussen het totaal disfunctionele echtpaar en de mysterieuze stalker

die zichzelf bij het stel binnen manipuleert wordt neergezet door spelers die alledrie goed getypecast

zijn.

De man en de vrouw zijn sterk in hun onderlinge interactie. De man is onder meer sterk in

vooringenomenheid, zijn zelfingenomenheid en zijn neerbuigendheid. De vrouw is sterk in haar stille

spel en in het weergeven van alle heftige emoties die ze doormaakt. Ondanks dat het melodrama

soms op de loer ligt, toont zij zich een sterke karakteractrice.

De stalker heeft vanaf het begin iets onheilspellends, waar zijn karakteristieke stemgeluid zeker aan

bijdraagt. De neiging om de tekst op te zeggen steekt soms wel de kop op. Soms vervalt hij zelfs in

het opdreunen van de tekst in stukjes en brokjes.

De jury is ook van mening dat de dialogen tussen de stalker en de man niet de spanning hebben die de dialogen tussen de man en de vrouw vaak wel hebben. De algemene conclusie met betrekking tot het spel is dan ook dat er sprake is van goed en verrassend sterk karakterspel, maar dat er op gebied van tekstinterpretatie nog wat te winnen valt. Met name de onderstroom van de teksten dan wel de subtekst is in het spel niet altijd voelbaar. Als die onderlaag beter gepakt wordt, zouden voornoemde problemen zich ook minder voordoen. Daarnaast pakt de schietpartij aan het einde ongelukkig uit. In een stuk met een parodistisch dan wel 'camp'-achting karakter had die knulligheid goed gekund, maar nu is het een Fremdkörper.

Voorts is de jury zeer gecharmeerd van de vormgeving van het stuk. Vooral de wijze waarop het

wasgoed gebruikt wordt, is een bijzondere vondst. De wijze waarop het als een toneeldoek wordt

opgehaald en de plaats van handeling onthult, is verrassend en intrigerend. De rommeligheid en

bedomptheid van het appartement komt erin tot uitdrukking en is tegelijkertijd een weergave van de

verstikkende relatie waarin het paar zich bevindt.

Ook het gebruik van de muziek, die vaak haaks op de gebeurtenissen staat, is een verrijking voor het

stuk wat eveneens geldt voor de dansmomenten aan het begin en aan het einde.